Şartname

“Semih Ural Fotoğraf Yarışması” Şartnamesi

 

 

 • Yarışma Adı: “Semih Ural Fotoğraf Yarışması”

 

 • Organizasyon: “Semih Ural Fotoğraf Yarışması”, Semih Ural Arkadaşları Platformu (SUAP) ve Ankara Kızılay Rotary Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

 

 • Yarışma Kategorileri:

Yarışma Sayısal kategoride;

 1. Bu yarışma Anadolu’nun Lezzetleri temasıyla tek kategoride gerçekleşecektir. Konuya ait içerik 4. bölümde açıklanmıştır.
 2. Fotoğraf renkli, siyah- beyaz olabileceği gibi, bazı yerleri renkli, bazı yerleri siyah beyaz olabilir. Eserin üzerine manipülasyon yapmak serbesttir.

 

 • Yarışma Konusu ve Amacı:

Yarışma; Liselerimizin ve Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora çalışması yapmakta olan ve/veya fotoğraf sanatını meslek olarak icra etmeyi hedefleyen tüm öğrencilere açık olacaktır.

Yarışmaya konu olacak fotoğraflar gastronomi alanında Anadolu’nun zengin mutfağını ve/veya bu mutfağını besleyen bu topraklara has, onunla doğal ürünleri ortaya koyarak bu vesile ile ülke tanıtımına katkıda bulunacak fotoğrafları içermelidir.

Fotoğraflar PANDEMİNİN zorlukları nedeniyle sanatçının fotoğraflamakta güçlük çektiği ve fakat ülkeye katkı sağlayacağını düşündüğü değerlere ilişkin hayallerini de anlatabilir, bunun için çeşitli fotoğrafik tekniklerini kullanılabilinir.

Kısaca istediğiniz fotoğraf tekniğini kullanarak bize Anadolu’nun Lezzetleri konusunda bir fotoğrafik öykü anlatmanızı beklemekteyiz.

 

 • Katılım Koşulları:
  1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  2. Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz halleri gönderilemez.
  3. Eserler Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık olabilir.
  4. Fotoğraflara fotoğrafik yapıyı bozmamak şartıyla müdahale serbesttir. Fotoğrafik yapının bozulmuş olması kararı jürinin takdirine kalmıştır.
  5. Jüri Üyeleri ve Jüri Üyelerinin 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
  6. Yarışma çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (Baskı, CD/DVD, e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
  7. Yarışma fotoğrafları çevrimiçi olarak sufybasvuru@gmail.com adresine gönderilebileceği gibi facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması Jüri Heyeti kapalı grubuna üye olunarak doğrudan yüklenebilir. Yarışmacılar fotoğraflarını göndermek için bahse konu iki dijital alandan birini tercih etmek zorundadır.
  8. Çevrimiçi olarak sufybasvuru@gmail.com adresine gönderilen yarışma fotoğrafları Düzenleme Komitesi tarafından facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması Jüri Heyeti kapalı grubuna yüklenecektir. Çevrimiçi olarak sufybasvuru@gmail.com adresine yarışma fotoğrafı gönderiminde bulunan yarışmacılar facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması Jüri Heyeti kapalı grubuna üye olmak zorundadırlar.
  9. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları uzun kenarı 1980 pikselden az olmamak şartı ile 3 MB’yi de geçmemelidir.
  10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
  12. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durumdan ilgili tüm kurumlara bilgi verilir.
  13. Daha önce düzenlenen yarışmalarda (k) maddesindeki ve/veya bu kurak benzeri bir kural ihlali nedeni tespit edilmiş kişiler bu yarışmaya katılamazlar.
  14. Düzenleme Komitesi veya Jüri Heyeti, (k) ve/veya (l) madde veya maddelerini ihlal eden katılımcı veya katılımcıları tespit etmesi halinde bu yarışmacı veya yarışmacıları yarışmadan eleme yoluna gidecektir.
  15. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma şartnamesinde bulunan kural ve tanımlarına uygunluğunu önceden kabul etmiş sayılır; Düzenleme Komitesi ve/veya Jüri Heyeti elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Düzenleme Komitesi tarafından yasaklı ilan edilir ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  16. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  17. Jüri değerlendirmesi COVID-19 pandemisi dikkate alınarak çevrimiçi olarak yapılacaktır. Jüri değerlendirme tarihinde pandemi şartları kalkmış olsa bile değerlendirme çevrimiçi olarak yapılacaktır.
  18. Jüri heyeti 13 kişiden oluşur ve fakat en az 7 kişi ile toplanabilir.
  19. İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde hata@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
  20. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleme Komitesi sorumlu olmayacaktır.
  21. Şartnamede belirtilmeyen konularda Jüri Heyeti ve Düzenleme Kurulu ortaklığıyla kurulan heyetin kararları geçerlidir.
  22. Tüm katılımcıların ödül almış ve/veya sergilemeye değer bulunmuş eserlerinin yer aldığı bir dijital albüm/gösteri, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle 90 gün boyunca facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması grubunda/sayfasında dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.

 

 • Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:
  1. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Düzenleme Komitesi tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
  2. Düzenleme Komitesi bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs.) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Düzenleme Komitesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Düzenleme Komitesi’nin olacaktır.
  3. Düzenleme Komitesi, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez,
  4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  5. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye ve arşivlenmeye değer görülen fotoğraflar, facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması grubunda ve yanı sıra Düzenleme Komitesi’nin bir üyesi tarafından açılacak facebook, instagram, twitter vb. sosyal medya ile her türlü basılı ve dijital mecralarında yayınlanabilecek ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenebilecektir. Düzenleme Komitesi tüm şartların uygun olması halinde sergilemenin koşulları sergileme için uygun bir fiziki mekânda yapılmasına karar verebilir. Ayrıca yarışmaya katılan tüm fotoğraflar, Düzenleme Komitesi tarafından hazırlanacak basılı veya dijital Almanak ’ta 2021’de yer alabilecektir.
  6. Düzenleme Komitesi, yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinmesine karar vermekte serbesttir.
  7. Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 • Ödüller – Sergilemeler:

SUAP BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ       6.000.- TL

SUAP İKİNCİLİK ÖDÜLÜ         3.000.- TL

SUAP ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 1.000.- TL

ANKARA KIZILAY ROTARY KULÜBÜ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ               Sertifika/Plaket

MARS MEZAT JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ                                                       Sertifika/Plaket

(Not Parasal ödüller katılımın yurtiçi veya yurtdışı olmasına bakılmaksızın Türk Lirası olarak ödenir)

  

 • Yarışma Takvimi:

Son gönderim tarihi                : 14 MHAZİRAN 2021 saat 23.00 (TSI)

Jürinin toplanması                   : 21 HAZİRAN 2021

                                                         23 HAZİRAN 2021

Sonuçların açıklanması          : 30 HAZİRAN 2021

Yarışma Sonuçları facebook medyasında bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması grubunda/sayfasında duyurulacaktır.

 

 • Salon Başkanı:

N.Altan Arslan / Kolej 82-Arkadaş

rtn.naarslan@gmail.com

 

 • Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):

 

Nilhan Aras

Bağımsız Araştırmacı / Yazar

Kazım Apa

Adana RK GDB / Adana Rotary Kulübü 18. Fotoğraf Yarışması Salon Başkanı

Arda Ayderman

Reklam Fotoğrafçısı

Betigül Ceylan

Televizyoncu-Köşe Yazarı

Yüksel Coşkun

Dask Dogay Derneği Üyesi / Doğa Fotoğrafçısı

Hülya Ekşigil

Yemek Kültürü Yazarı

Devrim Gürkan

Kolej 91 / Gazeteci

Doç.Dr. Burcu Günay

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Murat Gürzumar

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Hale Künüçen

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Nazan Okay

Fotoğraf Sanatçısı

Prof.Dr. Nezih Orhon

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Özbil Tezcan

Kolej 82 / Fotoğraf Sanatçısı

 

 • Düzenleme Komitesi (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):

 

Kerem Aras                                                  Sekretarya / Kurumsal İletişim

Kolej 83 / Arkadaş

Gazanfer Bal                                               Sekretarya / Tanıtım

Kolej 84 / Arkadaş

Sevil Kaya Barlas                                       Ankara Koleji Tanıtım Ekibi

Kolej  / Öğretmen

Mazhar Başaran                                        İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 82 / Arkadaş

A.Serdar Çelik                                             Sekretarya / Sponsorluk İlişkileri

Kolej 82 / Arkadaş

Elif Dağdeviren                                           İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 84 / Arkadaş

Berrin Demir                                                Ankara Tanıtım Ekibi

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı

Gülay Dülger                                               İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 82 / Arkadaş

M.Münip Gökalp                                       Sekretarya / İdari İşler

Kolej 82 / Arkadaş

Orhan Köprülü                                            Ankara Tanıtım Ekibi

Kolej 82 / Arkadaş

Alp Mckinley                                               İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 83 / Arkadaş

Figen Ongun                                                İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 82 / Arkadaş

Murat Melih Özbayram                          Ankara Tanıtım Ekibi

Kolej 83 / Arkadaş

Serkan Özdeş                                              Ankara Kızılay RK Temsilcisi                      

Ankara Kızılay RK / DB

Ferahi Öztimur                                           Bursa Tanıtım Ekibi

FG İletişim / Şirket Sahibi

Mehmet Ünal                                             Sergi Salonu Organizasyonu

Mars Mezat / Kurucu

Özbil Tezcan                                                 İstanbul Tanıtım Ekibi

Kolej 82 / Arkadaş

Cengiz Turgay                                             Yarışma Teknik Altyapısı

ETC Teknoloji Ltd. / CEO

Erhan Yalçın                                                Ödül Töreni Organizasyonu

Kolej 79 / Arkadaş

Şebnem Yiğit                                               İstanbul Tanıtım Ekibi

Televizyon Programcısı  / Spiker

 

 

İşbu şartname 24 Mart 2021 günü Semih Ural Fotoğraf Yarışması Düzenleme Komitesi tarafından karara bağlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

 

M.Münip Gökalp

Semih Ural Fotoğraf Yarışması

Düzenleme Komitesi İdari Sekreteri